Ford Ka+

Ford Ka+

Mendoni për biznesin tuaj, për mjetet mendojme ne!
 Me qeranë operacionale FORD ALL-INCLUSIVE nuk keni surpriza.

Kryeni pagesën mujore fikse dhe merrni gjithçka të përfshirë, taksa, siguracione dhe mirëmbajtjen.
👉🏻FORD BUSINESS, krahu i biznesit tuaj!